Bonvenon al AVENO 37

Dato: 2011-12-31

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

Mozaiko: Ekologio, Ekonomio

Raportoj de AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Mozaiko: Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Bonvenon por Vi - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo.

aktualigita: 2011-12-31
 • Agendo por AVE 2011/2012 kaj gheneralaj informoj

  Kunvenoj de AVE (vidu ankau supre je "Aktuale":

  2011-07-18/23, Hamburgo, HoSo, "Hamburgo - mediprotekta chefurbo de Europo 2011"
  Hamburga Somero

  2011-07-23/30 Gresiljono Alternativa semajno: (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo).
  Gresillon.org , Somera programo

  2011-07-23/30 UK de UEA en Kopenhago, AVE-kunveno, diskuto pri la amendo-propono de AVE enmeti "Dauripovecon" lau la Agendo 21 en la UEA-Statutojn.
  Jen teksto de W. Guenther (EcoMed) kiu klarigas la amendon:(en, eo) Cultura21.net

  2011-09-11/18, Prago & Dobrichovice EKOTUR (ekologia turismo & AVE-kunveno): kava-pech.cz

  2011-09, Herzberg/Harco, laborgrupo por la traduko de la informaj tekstoj pri la Naturparko Harco en norda Germanio: IC-Herzberg.de

  2011-11-11/13, Parizo, Konferenco de la Europa Verda Partio: Europeangreens.eu - ghenerala pagharo.

  2012-03-29/ 04-01 Tutmonda Verda Kongreso , Dakar, Senegalo, kie aktivas verda partio: Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FEDES)

  Aliaj seminarioj, kongresoj .. rilate al ekologio, politiko ...

  Agado-Tendaroj - kunagado de esperantistoj ?
  Ronaldo informis pri la jenaj tendaroj kie li plejparte partoprenos.
  Eble vi interesighas ankau partopreni - kaj estus saghe, ke esperantistoj kune agadas:

  2011-08-03/07 Antifa-camp Oberhausen (anti-fashista agado) - proksime de Kolonjo (DE).

  Jen temas pri protestoj kontrau la grandskala bruligo de bruna karbo por produkti kurenton.
  2011-08-07/14 Klimacamp (Klimata Tendaro), Jaenschwalde, inter Cottbus kaj Guben. Lausitzcamp.info

  2011-08_26/09-04 Klimata Tendaro, Hambach proksime de Kolonjo.
  Tie estas unu el la du grandaj ekspluatoj de bruna karbo en Germanio; por produkti kurenton el ghi, RWE tie kauzas 10% de la germana emisio da CO2. Se vi pripensas partopreni, bonvolu informi AVE-on, por eble komuna agado de esperantistoj.
  (de) Klimacamp2011.de
  (en, fr, nl) klimaatactiekamp.org

  2012-08-01/21 ecotopia, prokrastita al 2012, Wiesenburg/Mark, stacidomo: www.ecotopia2010.org
  (se kelkaj esperantistoj partoprenos, ni havos shancon enmeti Esperanton; dankon al Ronaldo)

  Dankon, se vi sendis leteron kun informoj kaj same se vi ankaŭ sendis la AVE-Kotizon - sciante, ke ne ĉiuj povas (trans-)pagi facile.

  Kelkaj ligoj:

  EEU Europa Esperanto Unio
  Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj

  Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj:
  Springboard 2 Languages, Saltotabulo al aliaj lingvoj

  Aliaj Esperanto-organizajhoj:
  UEA Universala Esperanto Asocio
  SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
  TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

  Verdpartiaj kontinentaj federacioj:
  Tutmondaj Verduloj
  Europeangreens.eu

 • Statistiko 2011-06-01:
  Post trakribrado AVE havas 325 membrojn, interesulojn kaj abonantojn de nia bulteno Aveno.

  64 el tiuj estas membroj de ia Verda Partio.
  35 estas asocioj kaj nuraj abonantoj de Aveno.
  ch. 100 estas virinoj
  Laŭ kontinentoj: Afriko 11, Ameriko 21, Aŭstralio/Oceanio 4, Azio 32, Eŭropo 257.
  Koncize:
  Membrigho: bonvolu, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologia partio.
  Kontribuo pere de artikolo au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono) inkluzivas ricevon de jara ekzemplero de nia semajna reta bulteno AVENO, kies jaran version vi povas legi chi tie; koncizigita printita versio aperas ch. jare. AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj de SAT.

  Nia strukturo:
  Goerge Sossois, Michael Leibman kaj Manfred Westermayer kunlaboras en la provizora estraro:
  Pluraj komitatanoj akceptis kunlabori por aparta temo au regiono, kaj pluraj membroj sendis valorajn informojn kaj artikolojn.

  Nia nova diskutlisto (pro politikaj kaŭzoj ne plu ĉe Yahoo):
  Por aliĝi bonvolu viziti: http://lists.riseup.net/www/info/verduloj
  Kaj alklaki "subscribe" - poste vi ricevos ret-mesaĝon (en la angla), ke vi devus resendi konfirmilon (ke vi estis tiu kiu aliĝis, kaj ne iu viruso k.s.)
  Mi invitas vin ĉiujn al niaj diversaj kunvenoj: Kaj tre ŝatas se vi respondos al mi kiujn kunvenojn vi partoprenos (intencas partopreni).

  Adreso kaj pagmanieroj:

   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La AVE-Kotizo (propono, jare, libervole pagenda):
  A-Landanoj: 5 EUR
  Riĉuloj: volonte pagus pli
  Pagenda al nia UEA-Konto: avex-z
  aŭ per monbileteto (EUR, (USD, GBP, YEN)) en letero.
  Ghenerale vi povas pagi al la poshtkonto de UEA en Nederlando:
  IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
  notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE
  AVENO-Indekso

  Agotagoj de UN, ...


  Al la enirpordo