Bonvenon al AVENO 35


2010-10-22

Pri AVE
aktuale 2010-10

AVENO 35
tre koncize, 4 paghoj

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

La Verda Movado & Esperanto - ghenerale

Raportoj de AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Mozaiko: Ekologio, Ekonomio

Mozaiko: Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Bonvenon por Vi - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.


Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo.
Se vere necesas militon, tiam la registaroj kiuj ordonas ghin ordonu ke la soldatoj respektu la civilulojn (lau la internacia milit-legharo)- jen nur unu el la malbonaj agadoj:
Bombado de benzin-kamionoj kiam mortis pli ol cent homoj - parte civiluloj. Germanio montris ne nur fanatike stultan sed fakte kruelan kunlaboremon kun Usono por neniigi fanatikulojn, t.n. Taleban.
Necesus subteni la strukturojn en tiaj landoj (Afghanio, Somalio, Palestino), kiuj plibonigus la viv-situacion de la homoj. Nur tiel ebligas redukti la mortigan fanatismon.
Pli da demokrata partopreno sur chiuj sociaj niveloj.
Pli da ekologia respekto kontrau la alia vivantaro.
Haltigon al la senlima rapideco de automobiloj en Germanio.

Intertempe la kompleto de Aveno 34 estas finverkata kaj papere sendita al tiuj en Germanio kiuj kontribuis agade kaj/au pagis la kotizon. Pro posht-burokrata bezono, kiu dauros iomete - mi baldau kunsendos Avenon 35 al la aliaj.

 • 11 Verdpartiaj somer-Universitatoj en tuta Europo (ankorau en la angla)
 • Agendo por AVE 2010 kaj gheneralaj informoj

  Mi invitas vin ĉiujn al niaj diversaj kunvenoj: Kaj tre ŝatas se vi respondos al mi kiujn kunvenojn vi partoprenos (intencas partopreni).
  Kaj krome:
  2010-06, Kopenhago: tutmonda enurba biciklado - Velo Global City - afero de BEMI ??
  2010-09-10/12, Bad Herzberg (Germanio), Europa Agado - certe kun partopreno de AVEanoj

  Mi dankas vin se vi sendis leteron kun informoj kaj same dankas se vi ankoraŭ sendis la AVE-Kotizon - sciante, ke ne ĉiuj povas (trans-)pagi facile.

  Kelkaj ligoj: SAT
  au SAT novaj paghoj
  TEJO
  Europeangreens.org
 • Statistiko 2010-09-01:
  Post trakribrado AVE havas 346 membrojn, interesulojn kaj abonantojn de nia bulteno Aveno.
  64 el tiuj estas membroj de ia Verda Partio.
  36 estas asocioj (10) kaj nuraj abonantoj (36) de Aveno.
  99 estas virinoj, 233 viroj
  Laŭ kontinentoj: Afriko 10, Ameriko 21, Aŭstralio/Oceanio 4, Azio 33, Eŭropo 278.
  Nia strukturo fortiĝis iomete.
  Kunlaboras en la provizora estraro:
  Goerge Sossois, Michael Leibman kaj Manfred Westermayer
  Pluraj komitatanoj akceptis kunlabori por aparta temo au regiono, kaj pluraj membroj sendis valorajn informojn kaj artikolojn.
  Regule la sekretario elektronike dissendis artikolojn.
  La printita versio de AVENO aperas unufoje jare.

 • Nia nova diskutlisto (pro politikaj kaŭzoj ne plu ĉe Yahoo):
  Por aliĝi bonvolu viziti:
  http://lists.riseup.net/www/info/verduloj

  Kaj alklaki "subscribe" - poste vi ricevos ret-mesaĝon (en la angla), ke vi devus resendi konfirmilon (ke vi estis tiu kiu aliĝis, kaj ne iu viruso k.s.)
 • Adreso kaj pagmanieroj:

   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La AVE-Kotizo (propono, jare, libervole pagenda):
  A-Landanoj: 5 EUR
  Riĉuloj: volonte pagus pli
  Pagenda al nia UEA-Konto: avex-z
  aŭ per monbileteto (EUR, (USD, GBP, YEN)) en letero.
  Gxenerale vi povas pagi al la posxtkonto de UEA en Nederlando:
  IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
  notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE
  AVENO-Indekso

  Agotagoj de UN, ...


  Al la enirpordo