Bonvenon al AVENO 28


2004-08-24

 

AVE Agado

AVE & Verdaj Partioj

NRO-oj

Mozaiko: Ekologio, Ekonomio

Mozaiko: Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Tutmondaj novaĵoj pri la Verdaj Partioj

Karaj amikaj verduloj, elkorajn salutojn.

AVENO 27/ 28 - jen la kompleta teksto.

Majo 2004

20 Jaroj - Asocio de Verduloj Esperantistaj

Eŭropa Verda Manifesto 2004 - Gratulon & Dankegon al ĉiuj kunlaborintoj,
paĝoj 10-12 (de la printita versio)

Karaj verdaj gesamideanoj,
ni devus fari grandan komunan feston okaze de nia 20a "naskiĝtago".
Tiel ne eblas; pro tio ni festos plurfoje.
ĉiukaze grandan dankon: unue al la fondintoj de AVE; due al tiuj kiuj verkis artikolojn, partoprenis la diversajn
renkontiĝojn kaj provis konvinki la diverslandajn verdajn partiojn
kaj movadojn; kaj trie al vi ĉiuj - sen membroj asocio ne eblas; kaj
kvare ni ne forgesas tiujn samideanojn kiuj subtenis nin diversflanke:

kuna agado ĉe terminologiaj demandoj, ĉeesta helpo je informotabloj
okaze de kongresoj de la Verdaj Partioj, kuna diskutado de niaj
rezolucioj kaj eĉ al nia konkurenca ERA, kiu kelkfoje estis pli
sukcesa kaj tiel subtenis nian ideon ĉe la Verdaj Partioj.
Dank' al nia daŭra kunlaboro Esperanto ekzistas ene de la Verdaj Partioj en la
tuta mondo, kaj eĉ en landoj kie Verda Partio ankoraŭ ne ekzistas.
Do - tute koncize: elkoran dankon al ĉiuj - kaj ek al plia agado !

La fiksdatoj de AVE:
2004-02-20/22 Romo (IT) okazis Eŭropa Kongreso de la Verdaj Partioj, Sinopoli Hall
2004-05-09 Strasburgo (FR), Eŭropa Bunto, Manifestacio por lingva demokratio en Eŭropo. AVE-anoj
alvenis kun verdpartia afiŝoj en E-o. http://europa.bunto.free.fr
2004-07-24/31 Pekino (CN), Internacia Konferenca Centro, 89a UK de UEA. Enkadre de tio publika
AVE-Renkontiĝo.
2004-08-15/21 Bratislava (SK), 77a SAT-Kongreso, AVE-Renkontiĝo enkadre de la ekologia frakcio.
2004-08-25/29 Bilbao (ES), EEU-Kongreso
   Publika AVE-kunsido 
2004-11-26/28 Dublin (IE), Konsilio de la EFVP. Bone se la irlandaj AVE-Membroj povus viziti ĝin; eble
kiel delegitoj ?

Aliaj Fiksdatoj:
2004-02-02 Internacia Tago de la Marĉoj.
2004-06-01 Bonn (DE) Konferenco pri Renoveblaj
   Energioj en Bonn.
2004-08-09/23 Slot Loevestejn (NL), "ecotopia"

Statistiko:
AVE havas pli ol 500 membrojn, interesulojn kaj abonantojn de
nia bulteno (pli detale en Aveno #26 kaj poste en #29).
Mi, kiel sekratario, bonvenigas novajn interesulojn kaj AVE-
membrojn. Nia statuso rilate la Verdaj Partioj pliboniĝis
ĉar pliaj partianoj el Francio, Germanio kaj Makedonio
aliĝis al AVE.

> Filozofio de AVE:
Renato Corsetti skribis en letero: " Manfred, mi samopinias, kun
multo, kion vi diras. Sed estas vero ke ĉinujo komencas
sekvi la usonan vojon: 'Mi konsumas, sekve mi estas'. ĉu
celo de AVE kaj de la listo Verdverd kaj ĝenerale de
ekologiistoj ne devus esti batali kontraŭ la fonto de la
disvastigo de tiu nova sinteno? "
Do, " Kio estas la "fonto de la disvastigo.." ?
La plej gravaj fontoj:
1-e La homo mem emas altiri al si ĉion eblan al bonfarto.
Necesas
bremsi tian egoisman emon kaj agadon. Pro tio oni "inventis"
religiojn, leĝojn, socian framon moralon.

2-e "Kapitalo": konzernoj havas la saman emon, ĉar ili
estas gvidataj de  homoj; sed ilin ne bremsas la religio aux
moralo - do necesas fortaj framokondiĉoj de leĝoj.

Homoj klopodas plibonigi siajn vivkondiĉojn, sed konzernoj
klopodas plibonigi la leĝojn - kaj pri moralo ili nur
zorgas, kiam la publiko unue scias kion ili faras (dank' al
Greenpeace/ VerdPaco k.a.), kaj due kiam  la publiko vidas
eblecojn bremsi ilin (dank' al taŭgaj leĝoj kaj
nekoruptaj.
Ni vidis la ekzemplon de Shell, post la agado de  VerdPaco k.a.
ili komencis zorgi pri "verda" folio, sed ne
ŝanĝiĝis  entute, kion ni
povas vidi (aŭ ne vidi) kio okazas en Nigerio.
La ekologiistoj klopodas vidigi kaj defendi la propran rajton de
la naturo. Naturo ne estas donita al ni de Dio por forkonsumi,
sed ni homoj estas parto de la naturo - sendepende ĉu ni
kredas, ke Dio(j) kreis la naturo, ĉu la vivoprincipo de la
naturo mem kvazaŭ estas Dio.
AVE ne batalas kontraŭ tiuj fontoj de disvastigo, sed
batalas por taŭgaj leĝoj sur fono de vivorajto de
ĉiu vivantaĵo - akceptante la eternan "leĝon", ke
iu manĝas la alian laŭ bezono kaj ebleco.
Vi certe scias, ke animistoj (en Japanio, k.a.) kaj aliaj
indiĝenoj senkulpigas antaŭ la manĝo, ke ili
manĝas ion vivantan. Di-kredantoj preĝas kaj dankas al
la Dio ke ĝi "donas" la manĝaĵon.
Je la fondiĝo, 1984, AVE akceptis kiel sia Verda Filozofio
la frazon (verkita de D-ro Wolfgang Guenter):
"Realigo de pensado kaj agado laŭ la principo, ke la vivo
kaj ne la homo devas esti la centra kaj pivota punkto de
ĉiu evoluo sur tiu ĉi planedo."


>> Rim: Aveno 28 entenas ankaŭ artikolojn de #27, papere
disdonita nur dum kongresoj en 2003 kaj en nia TTT-ejo.
Gxenerala printita versio estis Aveno 27/28, sendita en Junio
2004.
 Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
Sekretario: Manfred Westermayer
Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen 
Email: AVE
AVENO-Indekso

Agotagoj de UN, ...


Al la enirpordo