AVENO 16

Bulteno de la Asocio de Verduloj Esperantistaj - Julio 1997

Karaj Amikaj Verduloj,

mi, kiel sekretario de AVE, salutas vin ^ciujn nome de la partoprenintoj de la AVE-renkonti^go en Stuttgarto kaj deziras sukceson en via laboro kaj bonfarton. AVE estas reto por tiuj, kiuj laboras en kaj ekster la verdaj partioj favore al ekologio kaj socio. Nia filozofio (ekde la fondi^go de AVE en 1984): Realigo de pensado kaj agado la~u la principo, ke la vivo kaj ne la homo devas esti la centra kaj pivota punkto de ^ciu evoluo sur tiu ^ci planedo. Esperanto kiel internacia komunikilo per siaj ecoj lingva ne~utraleco, mondvasta aplikebla facileco adekvatas al la ekologia principo "Eta estas bela". Niaj konkretaj programeroj paralelas al la "Programaj Gvidlinioj" (Masala ^ce Helsinki, 1993) de la EFGP (E~uropa Federacio de Verdaj Partioj). Manfred Westermayer, nuntempa sekretario de AVE.

Reen al la Hejma Pagxo

AVENO-Indekso


Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE) - Kandelstr. 62, D-79194 Gundelfingen
Email: m.westermayer@3landbox.comlink.apc.org