AVENO_15

Bulteno de la Ascocio de Verduloj Esperantistaj - Oktobro 1996

Karaj Amikaj Verduloj,

mi salutas vin cxiujn nome de la partoprenintoj de la AVE-renkontigxo en Prago (1996-07-22) kaj deziras sukceson en via laboro kaj bonfarton. Bonvolu elekti el la subaj pagxoj la temon, pri kio vi interesigxas. Manfred Westermayer, nuntempa sekretario de AVE.

  • Reen al la Komenca Pagxo

  • AVENO-Indekso


    Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE) - Kandelstr. 62, D-79194 Gundelfingen
    Email: m.westermayer@3landbox.comlink.apc.org