AVE
Pri AVE & Kalendaro

Esperanto ?

Verda Politiko

Verdaj Partioj
kaj Esperanto

Mozaiko

Atomenergio - Ne Dankon
Energio

Dokumentoj

Ligoj

Aveno 43
2017


arkivo de
AVE-NOvaĵoj

Via Baloto por Verda Europo - Vi Decidas !

ed: Pannu Laturi
(EP-baloto-
kampanjo 2004)
trad. Walter Klag


Impressum / Kolofono
:

Asocio de Verduloj Esperantistaj

Ni pensas tutmonde - Ni agas surloke kaj regione.
Saluton ! Bonvenon ! Pacon al Ĉiuj !
Bonan Novan Jaron
Bonan Novan Jaron por vi - sanon, felichon kaj sukcesojn.

Aktuala dato: 2018-01-02:  - bonvolu eble premi la butonon de via vidigilo "Aktualigi" se la pagho aspektas malnove - pardonu !

 • AVENO - Eble vi ankau shatas nian semajnan informilon ? jes - skribu al: AVE (che) Verduloj.org
  maldekstre vi trovos AVENOn - ek de la komenco en 1984 - daure aktualigita.

 • Tutmonda abolo de atombomboj
  la oficiala traktato - dankon al EEU (Dr. Sean O'Riain kal Zlatko Tishljar)

 • Monda Verdularo / Tutmondaj Verdaj Partioj - 2017-04 en Liverpolo / Liverpool
   AVE informis pri Esperanto - ni kalkulis entute 10 Esperanto-parolantoj inter 2000 partoprenantoj.
   Jen la aktuala k konciza programo: Deklaro de Liverpolo - PDF, 44 kB Raporto trovebla en AVENO 43.
 • Bonvolu subteni nian Per-Esperanto-Agadon en Afriko - koncize (2017-09)
  Pri D.R.Kongo, Tanzanio kaj aliaj landoj: Afrikaj Projektoj - subteni samideanojn kiuj surloke agadas por evoluigho: trinkakvo, rearbarigo, pli efikaj kuir-fornoj, subteni lernantojn kaj studentojn.

  Pri Tanzanio: Internato por lernantinoj de Esperanto Secondary School Marambeka
  Mazingira, Raporto 2017-10 - jara raporto pri diversaj temoj
  En Tanzanio pluraj infanoj estis sukcese operaciitaj, denove aliaj bezonas helpon.

  Via donaco por "Internato","Akvo","Operacioj","Lernantoj" al nia UEA-konto: avex-z helpos
  Por ne-membroj de UEA, tamen eblas pagi al nia UEA-konto: IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGBNL2A
  Bonvolu mencii: "por AVEX-Z la temon kaj vian nomon"

 • Filmo "Taking Roots" pri Wangari Maathai (Nobel-Premio 2004)
   Filmo (53 min) pri la vivo, viziaj argumentoj, civitanaj agadoj kontrau koruptaj elitoj
   kaj esperiga rearbariga organizo de Wangari Maathai (Nobel-Premiita pri Paco en 2004).
   Shi partoprenis en liberigado de 52 junuloj maljuste enkarcerigitaj kaj mistraktataj,
   ankau al organizado de demokrataj balotoj, kiuj ebligis anstatauigi la diktatoron Arap Moi.
   Shi instigis civitanan agadon rearbarigi per ch. 50 milionoj da arboj en Afriko.
   La paroloj estas en la angla kaj en (pluraj) regionaj lingvoj de Kenio; du versioj: anglaj au francaj subtitoloj plus Esperanto. Emile Mas instigis; Adjevi Adje tradukis el la franca; Ginette Martin korektis; Fabrice verkis la subtitolojn en Esperanto. Taking Roots (enradikigho) - subtitoloj en Esperanto.
   "La geamikoj de Wangari Maathai" obtenis la rajton alshuti ghin al interreto, kun senpaga aliro. La filmo estis dublita en multajn lingvojn (araba, bahasa (Indonezia), bengala, china, franca, haitiana, hindi, hispana, portugala, rusa, svahila, vjetnama, ..).
 • ----
 • Jen ekzemplaj tekstoj, vidu "Dokumentoj":

  Konsilioj pri daurebla agrikulturo, turismo, kongreso, energio.
  Kuracistoj sen-limaj - prelego de D-ro Moreels - pri militoj, sekvoj kaj kiel eviti ilin.
  Sovaghaj kaprinoj sur malgranda insulo - senditaj tien de homoj, sed ne plu kontrolitaj, ili ghenas la naturon
  Fukushima 2016 - 5 jaroj post la katastrofo
  50 ekzemploj pri renovigebla energio kaj efika uzado da energio - el la suda Alsaco kaj Badeno.
  UN-Evoluo-Celoj por 2015 - 2030 (en Esperanto) kaj jen ligo al la
  Islama Deklaro pri la Klimato-Shangho - en la angla.

  La ciklo de akvo: Popularscienca afisho - ankau por infanoj - en Esperanto:
  verkita de Usono/FAO: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids.html
  aktuale pri
  Esperanto
  kaj
  minoritataj lingvoj
  Esperanto [af-zh] >= 60 lingvoj)
  Detale pri Esperanto (araba, angla, franca, germana, ...)
  Ghenerala pagharo: Saltotabulo por lerni fremdajn lingvojn
  Springboard to languages, Sprungbrett für Sprachen,
  Odrazovy mustek k jazykum, Springplank naar talen,
  Tremplin vers les langues, Το «Εφαλτήριο στις γλώσσες»
  Tiu projekto nun estas uzata en Britio kunlabore kun la Internacia Centro Herzberg, kaj subtenata per la EU-programo Comenius.

 • Pri Plurlingveco en Europo:
  ECML informis pri nova ret-gazeto pri lingvoj kaj lingva politiko; en la angla (=E) kaj la franca (=F): ECML
 • Pri lingvo-politiko en la EU - en 15 lingvoj: Ĉi tie / here / ici / hier

 • 2004-05-09 Pro-Lingva-Manifestacio ĉe la EP: Strasburgo

 • En 2010 Esperanto-parolantoj en Britio uzis la Internacian Tagon de la Lingvo. Jen: Ian Hudgton, skota membro de la Europa Parlamento kiu subtenas Esperanton

  Bonvolu kontakti vian respektivan Euro-Parlamentanon por konfirmi lin, ke Esperanto estas vivanta lingvo kiun vi chiutage uzas en internaciaj kontakto kun Verduloj au Regionalistoj, kaj indas mencii ke esperantistoj chiam subtenas la Rajtojn de Minoritataj Lingvoj

 • lingvistika politiko
  de Verdaj Partioj
  kaj Esperanto

  Greens &
  Esperanto

  Welcome to Esperanto Lobby

  Verduloj
  Esperantistaj
  en diversaj lingvoj:
  Pensu amplekse - Voĉdonu Verde

  EVP SU'08Informstando
  Raporto: Europa Verdpartia Somera Universitato
  2008-08-28/31

  Verduloj kaj Esperanto / Greens & Esperanto:
  Warum, Pourquoi, Dlaczego, Hvorfor ... Why Esperanto for the Greens / Verts ..
  En la jenaj lingvoj: de, dk, en, eo, es, fr, nl, no, pl, pt, se - &

  Salut-letero al la Verduloj (en Tampere, 1995): ee, en, hu, nl, no.

  33 jara kunlaboro inter AVE & la Verdaj Partioj 1984 - 2017:
  Esperanto - and - english , Deutsch

  Verda Partio en Svedio en Esperanto - sur ilia retejo: Miliöpartiet de Gröna

   nova:   Manifesto de FJEV - 2014 - Federacio de la Europaj Junaj Verduloj, (angle: FYEG)

  Junaj Europaj Verduloj, FJEV - Deklaro de FJEV / FYEG en Esperanto pri sia organizo kaj temoj

  [sveda] här: artikolo de Per Gahrton: EU behöver lingua franca
  Per Gahrton pri Europa lingvo (eksa sveda MEP)

  [angla] here: Environment, Peace, Human and Animal Rights, Global Governance  More about AVE
  Contribution to the 2nd European Green Party Congress - Towards a European Green Party language and communication policy (en)

  [franca] ici: Environnement, Paix, Droits des Hommes et des Animaux   Des details aux AVE [francais]
  - La Viv-Elekto - (el la arkivo: Les Verts en Francio sin-prezentis en Esperanto 1989)
  - Dans son dernier message avant sa mort le 13 juillet 2008, le professeur Bronislaw Geremek, vice-président du Parlement européen, a invité ses collègues à débattre du plurilinguisme en Europe et notamment du rôle de l'espéranto dans toute solution.

  Commission Esperanto - Les Verts
  Commission esperanto et plurilinguisme s'adresse aux Verts - (fr, bretona, eo)
  aussi: listes.lesverts.fr
  Contribution vers une Politique de Langue et de Communication (fr) - au 2ième Congrès du Parti Vert Européen -

  [germana] hier: Umweltschutz, Frieden, Menschen- und Tierrechte und  
  Warum Esperanto in der Grünen Bewegung ?
  Die Grüne Jugend über Esperanto (de)

  [Esperanto] pri AVE: Medioprotektado, Paco, Homaj kaj Bestaj Rajtoj, sociala kaj medioafabla Tutmondigho
  Kontribuo pri lingva politiko ene de la Europa Verda Partio (eo)

  Global Young Greens & Esperanto, MSF Nairobi (2007-01)- Raporto de Mramba Simba

  Rezolucio de la Eŭropa Verda Partio (2002)

  Esperanto en la programoj de la Verdaj Partioj: jen la detaloj

  Les Verts 1999 - dank' al ilia Esperanto Komisiono - postulis en la Europo-programo sub "Lingva Politiko" :
  1. Esplori la uzadon de Esperanto kiel ponto-lingvo por la internacia komunikado.
  2. Esplori la potencialon de Esperanto ene de la Eŭropa Unio.
  3. Esperanto en lernejoj kiel elektebla lingvo.

  Germana Verda Partio: kompleta Europo-Programo 2009 de la germana Verda Partio (de)
  detale pri: Kulturo & Lingvoj en la Europo-Programo 2009 (de, eo)

  La Esperanto-Komisiono ene de Les Verts verkis Resolucion pri lingva politiko (2009)

  Someraj Tagoj de Les Verts (EP-baloto-listo: Europo ekologio): Someraj Tagoj - la programo

  Kontribuo pri lingva politiko ene de la Europa Verda Partio (eo) (2006-10)

  Raporto: Europa Verdpartia Somera Universitato, 2008-08-28/31
  Laborgrupo: "Eŭropa Lingva Politiko - Potencialo de Esperanto" - kun fotoj.
  Raportoj de la plenaj sesioj [de, en, (fr,pl)]

  2010-11-19/21, Freiburg (DE) - AVE prezentis Esperanton okaze de la asembleo de la germana Verda Partio Bündnis 90 / Die Grünen.

  31 jara kunlaboro inter AVE & la Verdaj Partioj ek de 1984 Esperanto - and - english , Deutsch • AVE partoprenis la Kongreson de la Europa Verda Partio 2011-11-11/13
  (fotis: Joline Suijkerbuijk (EGP) )
  Kunlaboris: Isabelle, George & Manfred (sur la bildo) kaj Christopher & Michael
  Ni dankas al UFE kiu pruntedonis la klar-informan rubandon

 • Politikaj Deklaroj de la Verdaj Partioj
  en Esperanto
  kaj
  aliaj lingvoj


  Spinelli Manifesto

  Verduloj favoras EU-Federismon

  Europa-Himno en Esperanto
  subteninda de Verduloj

  Ralfe literumita versio

  Welcome to Esperanto Lobby

  Se vi trovas erarojn en la tradukoj - bonvolu skribi al: ave@verduloj.org
 • Jen la retejoj de la tutmondaj Federacioj de Verdaj Partioj:
 • Manifesto de la Europaj Verdaj Partioj - 2014, okaze de la baloto al la Europa Parlamento  (PDF, 329 kB)

  Manifesto de la Federacio de Europaj Junaj Verduloj - 2014, pli junula ol tiu de la mal-pli-junulaj (PDF, 196 kB) ( FYEG)

 • 2014: Manifesto de la Europaj Verdaj Partioj - okaze de la baloto al la Europa Parlamento 2014-05-25  (PDF, 329 kB)
 • Komuna Agrikultura Politiko de Verduloj/ELA en la EP - (rtf, 2012-10)

 • Spinelli-Manifesto - Verduloj (ekz-e Daniel Cohn-Bendit ) favoras EU-Federismon

 • ankau Verduloj kritikas la traktaton EU_ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
  Traktato pri la protektado de patentaj kaj autoraj rajtoj, kritikata de la Verduloj

 • Pri la germana Verda Junularo (eo)
 • Federacio de Junaj Europaj Verduloj (FYEG) ghenerale (eo)
 • Manifesto 2009 de la Eŭropa Verda Partio - en diversaj lingvoj & Esperanto:
 • 2009: Informiloj en Esperanto de la Europa Verda Partio por la balotokampanjo por la
  Europa Parlamento (#1), (#2) - (#3) - (#4) - Rezultoj (#5)
  tradukitaj de Leo kaj Manfred helpe de traduku.net

 • Verdula Libro, 2004-2009, de la EP-frakcio

  Verdaj Partioj - Elekto-rezultoj en Eŭropo

  Eŭropa Programo de la Verdaj Partioj - 2006

 • Deklaro de Parizo, de la Europa Verda Partio - 2011-11

 • 2017-04-02: nova Monda Verdularo / Tutmondaj Verdaj Partioj - en Liverpolo / Liverpool
 • TUT_VER.JPG

 • Konsiloj por bona demokratia konduto inter partioj

  El analizo de mia filo pri la rilato inter la Verduloj kaj la nova partio Piratoj en Germanio* sekvis la jena:
  1. Ne diru ke la aliaj partioj ghenas la homojn je politika partopreno, sed la propra estas la unika pozitiva.
  2. Persone paroli kun membroj de aliaj partioj por intershanghi opiniojn.
  3. Ne opiniu, ke la aliaj partioj havas fiajn motivojn. Kontraue - kredu ke aktivi en iaj partioj estas bona.
  4. Realisma kritiko necesas. Ghi devas veni el la propra perspektivo: "mi opinias, ..."
  5. Resti serena ech kiam venas nova konkurenca partio (nun la Piratoj); ne kalumniu ilin.
  6. Mem klopodi esti bona Verdulo (au ali-partiano); esti autentika, kompetenta kaj tiamaniere kredinda.
  (lau Katja Husen en fb, 2012 - koncizigita de AVE/mw)
  *) blog

  Pli pri la Verdaj Partioj - ghenerale kaj arkive

 • Mozaiko

  Dokumentoj

  Pri energio

  Pli da Ligoj / Links

  Arkivo

  AVE-NOvajhoj

  Dokumentoj, Konsiloj, energio, dauropoveco, Homaj kaj Bestaj Rajtoj:

 • Pri la Homaj Rajtoj:
 • Diversaj ekologiaj temoj:
 • UEA kaj Dauripovo:


 • returne al la indekso

 • AVE Bultenoj

  Pri AVE

 • AVE aktuale
 • Historio de AVE (2004-10-21)
 • Kalendaro - Venontaj kunvenoj de AVE au kie partoprenas AVE-anoj enkadre de AVE:

  Dato Okazaĵo - bonvolu informi nin se vi partoprenos:
  2018-07-28
  ...

  Lisbono

  AVE kunvenos publike okaze de la 103-a UK

  Por partopreni bonvolu kontakti AVE (che) Verduloj.org
  Temoj: prelego pri la okazinta Per-Esperanto-Agado en Afriko, elekto de nova sekretario, diskutoj.

  Okazis:
  2017-08
  Aneho

  AVE kunvenis publike okaze de la IJK en Aneho 2017
  Oni diskutis pri teorio kaj praktiko de Per-Esperanto-Agado
  bedaurinde, pro stomaka malsano de multaj partoprenantoj la kunvenon partoprenis nur ch. 10 personoj.
  La raporto trovighas sur nia novajhletero AVENO 43, sub Agado

  2017
  03-30/
  04-02

  Tutmonda Kongreso de la Verdaj Partioj en Liverpool, GB, Global Greens Congress Liverpool
  AVE-anoj informis pri Esperanto kaj diskutis pri justa lingvo-uzado.
  Ni tradukis la Deklaracion de Liverpolo - PDF, 44 kB
  Raporto trovebla en AVENO 43. La Tutmonda Charto de Global Greens (Dakar, 2012) en Esperanto kaj en aliaj lingvoj


  2015-07-28
  14:30 - 16:00
  salono Cart

  AVE jara kunveno okazis dum la UK en Lille - krome ni partoprenis la Movadan Foiron
  AVE salutis la gekongresanojn de la 100-a UK en Lillo. vidu la tekston en AVENO 41
  Je la publika kunveno de AVE, salono Cart, partoprenis ch. 50 personoj.
  Raporto pri la AVE-kunveno 2015

  Se vi interesighas pri nia historio, bonvolu viziti la arkivon

 • AVE Kunlaboras:

 • Politike ni deziras:
  Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo, senlima rapideco de automobiloj en Germanio.
  Pli da demokrata partopreno sur chiuj sociaj niveloj.
  Pli da ekologia respekto kontrau la alia vivantaro.
  Milito kiu respektas la civilulojn - jen nur unu el la malbonaj agoj (bombado de benzin-kamionoj kiam mortis pli ol cent homoj - parte civiluloj ...) Germanio montris ne nur fanatike stultan sed fakte kruelan kunlaboremon kun Usono por neniigi fanatikulojn, t.n. Taleban (Koran-studantoj). Necesus subteni la strukturojn en tiaj landoj (Afghanio, Somalio, Palestino), kiuj plibonigus la viv-situacion de la homoj. Nur tiel ebligas redukti la mortigan fanatismon.

 • Diskuti ene de Verduloj:
  2012 ni shanghis la diskutejon al Ipernity, kiu uzas multajn lingvojn, i.i. Esperanton.
  Tie vi povas rigardi la blogojn serchante: "Verduloj" en la kategorio Grupoj
  Krome vi trovos jam plurajn "Dokumentojn" ankau sub "Verduloj". Dokumentoj en Ipernity
  Kompreneble, por komenti vi devas alighi kaj ensaluti.
  Fakte la regulaj blogoj de AVE ne aperas tie.
  Ili aperas ch. kvaronjare kolektitaj en AVENO
  kaj vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE, ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) en la ret-poshtan linion de "Koncernas"

  returne al la indekso

  Kolofono

 •      WEBCounter by GOWEB
  Tekstoj sen citaĵo estas la politika opinio de la redaktoro surbaze de la programo kaj celoj de AVE.
  Diskuti eblas rekte al li aŭ en la interreta diskutejo de AVE: alklaku

  Pagmanieroj:

  Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La jara AVE-Kotizo (proponita, libervole pagenda) - donacoj bonvenaj:
  A-Landanoj kaj riĉuloj: 5 EUR, aliaj 2 EUR
  Paginda al nia UEA-Konto: avex-z
  UEA: IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGBNL2A
  Noto: (de "via nomo" por Kto. avex-z)
  aŭ per monbileteto (EUR, (USD, GBP, YEN)) en letero.

  AVE estas membro de la Union of International Associations (numero: E3641: http://www.UIA.org

  Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE (che) Verduloj.org
  Modernigo de la AVE-retejo: Penny kreis novtipan retejon por AVE - la opinioj estis bonaj - tutmondajverduloj.weebly.com
  Nur mankus ordiganto de la nova retejo ? ghis tiam ni restos sur tiu-chi simpla versio.