AVE Kunlaboras kun evoluo-projektoj en Afriko kiuj uzas Esperanton:

aktuale: 2018-01-25 - se la dato shajnas malnova bonvolu klaki la aktualigan butononAktuala superrigardo pri 3 projektoj en Afriko je kiuj AVE kunlaboras - Per-Esperanto-Agado: 2017 (pdf, 1 pagho)

Via subtena donaco ankau eblas al la UEA-konto de AVE: avex-z
Por ne-membroj de UEA, tamen eblas pagi al nia UEA-konto: IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGBNL2A
Bonvolu mencii: "por AVEX-Z la temon kaj vian nomon"

 • D.R. Kongo D.R.: PIEADC koncizaj informoj  -
  Subtenata de AVE kaj aliaj. Agrikultura evoluigho en Kalima, provinco Maniema, orienta D.R. Kongo.
  Retejo de PIEADC: Kamparanasolidareco , organizita de Etienne KATCHELEWA KANDOLO
  Kalima_fish_project - ripari fish-lagojn kaj instrui la homojn, detala projekto (ankorau en la angla)
 • SBV konciza informo Societo de Bona Volo en Goma, D.R.Kongo, aparte por ebligi al orfoj viziti la lernejon, de Alphonse WASEKA KAMANGO

  Via donaco por "Internato" au por "Akvo" al nia UEA-konto: avex-z helpos
  (UEA: IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGBNL2A )

  Alia grupo serchas kunlaboranton kaj kun-financadon por nova projekto en Mbanza-Ngungu, 150 km okcidente de Kinshasa: AVOLAR - metiolernejo por kudri en DR Kongo,
  uzante Esperanton kiel komuna lingvo.

  Demokrata Respubliko Kongo - Sociala Situacio, 2006-04-03

 • Tanzanio - Mazingira: Projektoj de Mramba Simba -subtenataj de AVE-anoj & esperantistaro el diversaj landoj:
 • Aliaj agadoj de Esperantistoj en Afriko:
 • sub la fotoj estas aliaj informoj pri Afriko - i.i. pri Wangari Maathai

 • Fotoj el la projekto Akvo por Kalima en D.R.Kongo - situacio ankorau en granda parto de Kalima
  Niaj projektoj jam helpis al ch. 8.000 familiojn kaj la hospitalon - vidu la raportojn - tute supre
          informo pri kelkaj aliaj afrikaj landoj - sube


  - riparinda pumpilo


 • 2005-07-18/26 Ouagadougou, Burkina Faso, Planet ERE3, Konferenco kaj seminario pri ekologio en Afriko.
  Sebastien Essou reprezentos AVE che Planet ERE
 • 2006-01 Monda Sociala Forumo (afrika parto) en Bamako.
  Pluraj AVE-anoj subtenis la vojaghon de kvar esperantistoj el diversaj afrikaj landoj per kelkcent EUR.
  Ilia raporto aperis en diversaj eo-jhurnaloj.
 • Nighero -informa kunlaboro (Ilias)

 • Senegalo: 2012-03-27/ 04-01 AVE partoprenis je la Tutmonda Verdjunula kaj Verda Kongresoj en Dakar. Tie aktivas verda partio: Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FEDES) Dakar 2012 - Verdaj Kongresoj, kaj pri ekologio de la maro laboras Oceanio.
  Vidu la raporton en Aveno.

 • Verdigi Sahelon per natura metodo (PDF - 1 pagho)

 • Pri suda Sudano - Darfur, 2005

 • "Epidemio" - satelita uzado por la sano, 2006-05-11
 • Wangari Maathai el Kenio ricevis la Nobel Premion por la Paco 2004 - shi mortis 2011
  Shi estis paca batalantino por la Homaj Rajtoj kaj civitana agado. vidu Aveno #20, p.3
  Shi instigis civitanan agadon en Kenio kaj replantadon de ch. 50 milionoj da arboj en Afriko.
  Kaj jen la filmo "Taking Roots" - En-radik-ighi pri Wangari Maathai (Nobel-Premio 2004)
  La filmo estas de ch. 2015, dauras 53 min, la angla originalo estas subtitolita en Esperanto, kaj ekzistas franca traduko kun la samaj subtitoloj.
  Krom tio la filmo estas dublita en aliajn lingvojn: araba, bahasa, bengala, china, franca, haitiana, hindi, hispana, portugala, rusa, svahila, vjetnama, ..
  Jen tiu kaj aliaj filmoj pri Wangari Maathai Taking Roots - serchu "Wangari"
    La paroloj en la filmo estas en la angla kaj en regionaj lingvoj de Kenio; du versioj: anglaj au francaj subtitoloj plus Esperanto.
    Adjevi Adje tradukis el la franca. Ginette Martin korektis. Fabrice verkis la subtitolojn en Esperanto. Emile Mas instigis la agadon.
    Taking Roots (enradikigho) - Filmo (53 min) pri la vivo, viziaj argumentoj, civitanaj bataloj kontrau koruptaj elitoj
    kaj esperiga rearbariga organizo de Wangari Maathai (Nobel-Premiita pri Paco en 2004).
    Shi partoprenis en liberigado de 52 junuloj maljuste enkarcerigitaj kaj mistraktataj,
    ankau al organizado de demokrataj balotoj, kiuj ebligis anstatauigi la diktatoron Arap Moi.
    La filmo estas anglalingva kun multaj paroloj en etnaj lingvoj, prezentas la epopeon de tiu heroino .... "La geamikoj de Wangari Maathai" obtenis la rajton de la kunverkistoj de la filmo, ke ili registru ghin che interreto, kun senpaga aliro al chiuj . 
  
 • Jen parolado de Wangari Maathai - 2005-07-19, okaze de 87a naskightago de Nelson Mandela

 • ..
 • Returne al la Mondo-Indekso

 • Returni al la Enirejo
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

  Email: AVE (c/o M. Westermayer)