Por ricevi AVE-NOvajhojn rete bonvolu sendi retmesaghon al AVE

AVENO 43 - Junio 2017 (komenco de la jara kolektado)

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Ekologio, Ekonomio, Naturo, Sano 

Per-Esperanto-Agado - subteni evoluighon pere de Esperanto (PDF, 45 kB)

Bonvenon al AVENO 43

Bonvenon por Vi - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

aktualigite: 2017-07-26

Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo
kaj Respondecan rilaton kun la naturo.

Agado de AVE en 2017 kaj 2018
AVE vivas de kunlaboro, informoj, diskuto & kaj via partopreno en kunvenoj.

 • 2018
   2018-07-2x Lisboa, 103-a UK, Kunveno de AVE
   Okazos la granda AVE-kunveno okaze de UK 2018 en Lisbono, kie mi partoprenos, kaj finfine mal-sekretariighos. Espereble ni trovos homo(j)n, kiuj daurigos la diversajn agadojn de AVE. Feliche kaj dankinde jam transprenis la kunlaboron kun la Verdaj Partioj.
 • 2017
   2017-07/08 Seulo - UK kaj SAT-Kongresoj
   Mi esperas ke kelkaj AVE-anoj partoprenos. Mi (Manfred) bedaurinde ne povos.

   2017-08-05/12 Aneho (Togolando) - IJK - publika kunveno de AVE.
   Diskuto pri per-Esperanto Agado.

   2017-07-20/08-12 Biciklado kontrau atomenergio kaj tele-milito en Svisio kaj Germanio:
   La ekologiisma biciklado "tour de natur" sekvontsomere iros de Bazelo al Mannheim kaj tie
   al Ramstein, de kie Usono gvidas la spavoj (tele-stirataj aviadiloj) kiuj fotas kaj pafas en la orientaj regionoj.
   Bele estus se partoprenus pluraj esp-istoj.
   Informoj haveblas je http://www.tourdenatur.net , (dankon a Ronaldo N)

 • laste okazis che AVE
  2017-03-30/04-02 Liverpool - AVE che la Tutmondaj Verduloj: Global Greens
  Jen la retejo, kie ili kolektas komentoj kaj proponojn pri la programo. https://www.globalgreens.org/node/3755
  AVE ofertos laborgrupon pri lingva justeco ene de la tutmondaj verdaj partioj.

  2017-06-02/05 Freiburg (Germanio) - GEK kaj EEU-kongreso
  Ni planas AVE-kunsidon enkadre de la EEU-kongreso.

  En 2016 okazis kunveno enkadre de la Ekologia Frakcio la SAT-kongreso en Herzberg - mankas la raporto.

  AVE vivas de kunlaboro, informoj, diskuto & kaj via partopreno en kunvenoj.

  La publika kunveno de AVE okazis je Mardo 28-a de Julio 2015 je la 14:30 en la salono Cart; okaze de la 100-a UK en Lille (FR)
  Partoprenis ch. 50 personoj.
  i.a. Betty prezentis la 3-an projekton "Akvo por Kalima" - kiu intertempe sukcesis
  pri niaj Afrikaj Projektoj - Tanzanio, D.R.Kongo, ...

  Gheneralaj informoj pri AVE

  Raporto pri la AVE-kunveno 2015

  Kelkaj ligoj:

  EEU Europa Esperanto Unio
  Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj

  Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj:
  Springboard 2 Languages, Saltotabulo al aliaj lingvoj

  Aliaj Esperanto-organizajhoj:
  UEA Universala Esperanto Asocio
  SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
  TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
  TEVA Vegetaranoj

  Verdpartiaj kontinentaj federacioj:
  Tutmondaj Verduloj
  Europeangreens.eu

  -->

  2016 Stato de AVE - konciza raporto pri 2015:
  AVE-anoj loghas sur chiuj kontinentoj:
  La nombro da membroj kaj abonantoj ne multe shanghighis, komence de 2016 estas ch. 330 (rete), sed supozeble aliaj elfalis senkomente.
  Aktive partoprenis - pere de respondoj, demandoj, kontribuaj dokumentoj iom pli ol 40.
  Apartan dankon al tiuj pluraj kiuj pagis la kotizon (5 EUR), au ech donacis al niaj projektoj en Tanzanio kaj DR Kongo.

  La membro-kotizo por AVE ja estas libervole paginda, kaj malalta: 5 EUR jare..
  Vi povas pagi al nia UEA-konto "avex-z", au pere de la bank-konto de UEA (vidu sube). Niaj enspezoj sufichas por pagi la kotizon de AVE kiel UEA-fakasocio, se estas pli ni uzas por la projektoj.

  Diskuti ene de Verduloj:
  2012 ni shanghis la diskutejon al Ipernity, kiu uzas multajn lingvojn, i.i. Esperanton.
  Tie vi povas rigardi la blogojn serchante: "Verduloj" en la kategorio Grupoj
  Krome vi trovos jam plurajn "Dokumentojn" ankau sub "Verduloj". Dokumentoj en Ipernity
  Kompreneble, por komenti vi devas alighi kaj ensaluti.
  Fakte la regulaj blogoj de AVE ne aperas en Ipernity.
  Ili aperas rete semajne kaj de tempo al tempo kolektataj en AVENO
  vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE,
  ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) en la ret-poshtan linion de "Koncernas", kaj prefere rakontu iomete pri vi (chu aktivas en (verda) partio au Civil-Sociala-Organizo / NRO)..

  Membrighi: bonvolu ighi membro de AVE, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologi-favora partio.
  Bonvolu kontribui pere de artikolo kaj/au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono). AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj ankau de SAT, enkadre de la Ekologia Frakcio..

  Nia ne-formala strukturo:
  Goerge Sossois, Michael Leibman, Dominique Vasconi-Coutourier subtenas la sekretarion - Manfred Westermayer.
  Pluraj aliaj sendas valorajn informojn kaj artikolojn.

  En 2016, plej laste 2017, AVE bezonas novan sekretarion:
  Tiu devas esti prefere membro de Verda Partio (au ekologia CSO/NRO), zorgi por la retejo (eble pli moderna), ktp.

  Adreso kaj pagmanieroj:
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La AVE-Kotizo (propono, jare & libervole): 5 EUR
  "Riĉuloj:" volonte pagus pli
  Paginda al nia UEA-Konto: avex-z
  aŭ per monbileteto (EUR) en letero - ni kvitancos la alvenon.
  Ghenerale vi povas pagi al la poshtkonto de UEA en Nederlando:
  IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
  notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE
  AVENO-Indekso

  Agotagoj de UN, ...


  Al la enirpordo