AVENO 21
2000-01-23

Raportoj - pri la AVE-okazajxoj

AVE
 

Verda Movado en Esperanto
Renkontigxoj de AVE-anoj
Agado de AVE, Literaturo
Privataj Raportoj de AVE-anoj

Raportoj

>>> Dua Kongreso de la Euxropaj Verdaj Partioj:
Parizo, Cit‚ de la Science, 1999-02-26/28

>> Sukceso de nia Pariza Rezolucio:
Enkadre de la Euxropa Kongreso de la Verdaj Partioj en Parizo
(Cite de la Science) 1999-02-27 la Asocio de Verduloj
Esperantistaj, AVE, dank' al la kunlaborantoj el SAT, Franca
Esperanto Junularo ni informis pri Esperanto kaj organizis unu
el la 16 forumoj (publikigita en AVENO 20).
Kiam aperis AVENO 20 la konsilio de la EFVP, Euxropa Federacio
de Verdaj Partioj (intertempe 31 partioj en 29 landoj kaj krome
la pola Ekologia Forumo (en la Unio por Libereco)), ankoraux ne
decidis pri nia rezolucio. Ni ja verkis - paralele kun ERA -
rezolucio-proponon por nia celoj:

>> Resolution relating Esperanto: 
(origina versio en la angla) 

> A:
The international language esperanto should be offered as option
in european schools, as it is neutral and easy to learn.
Esperanto gives easy access to understanding how languages work
and is ideal to bridge the gap between the cultures.

> B:
The international language esperanto shall become one of the
official languages in the EP/EU-system when the principle of
"language equal-rights" has to be stopped. After the EU-
enlargement this principle cannot be hold for simple technical
reasons. The neutral language esperanto will be representative
of those languages who will be not elected as official working
languages in the EP/EU-system.

>> Aldonita esperanto-traduko de la rezolucio:

> A:
La internacia lingvo Esperanto devus esti elektebla kiel opcio
en euxropaj lernejoj, cxar gxi estas neuxtrala kaj facile
lernebla. Esperanto subtenas la komprenon kiamaniere lingvoj
funkcias. Gxi estas ideala ponto por superponti la interspacon
inter la kulturoj.

> B:
La internacia lingvo Esperanto devus igxi unu el la oficialaj
lingvoj de la EP-/EU-sistemo kiam la principo de la "egalrajteco
de la lingvoj" devas esti haltigata. Post la EU-etendigxo tiu
cxi principo ne plu estas uzebla simple pro teknikaj kauxzoj.La
neuxtrala lingvo Esperanto igxos la reprezentanto de tiaj
lingvoj, kiuj ne estos elektataj kiel oficialaj labor-lingvoj en
la EP-/ EU-sistemo.

Subskribis: Victor Cavaco (PT), Solange Fernex (FR), Natalie
Kirvalidse  (GE), Daniel Jositsch, (CH), Marton Vargha (HU).

Rimarko:
Krom AVE ankaux ERA proponis similan rezolucion (pli formalan)
kaj kolektis la necesajn subskribojn - de aliaj subskribantoj;
ekz-e el Irlando. La komitato de la EVFP kunmetis ambaux
rezoluciojn kaj decidis interrete. Fine de septembro 1999 la
konsilio de la EFVP kunsidis en Bratislava. Martin Minich kaj
lia kolego reprezentis tie AVE-n por informi kaj eble defendi
nian rezolucion. Sed ne necesis defendi gxin - do, nia rezolucio
estas akceptita de la EFVP !

---
>>> AVE-Renkontigxo kaj Seminario:
> Okaze de la 84a UK en Berlino okazis la regula AVE-
Renkontigxo: Partoprenis pli ol 40 personoj. Krom mia prezento
de AVE kaj respondo al kelkaj demandoj parolis Krayg Meulen pri
la projekto "Sunfloroj", helpi al rifugxintaj infanoj en Kosovo
ludi kaj lerni - kaj ne droni en la mizero. Julius Wasik invitis
al kontraux nuklea paco-organizajxo.
Krome ni informis pri AVE en la budo de la fakaj asocioj.

> Por s-ro Peng el Wuhan (CN) mi arangxis renkontigxon je la
Heinrich Boell Fonduso, kie li povis diskuti ecx en la cxina kun
fakistino pri ekologio kaj urboplanado en Cxinio; kaj kun
Tsewang Norbu (respondeca por la publika agado), pri la politiko
inter Cxinio kaj Tibeto.

> La 2-a AVE-Seminario pri Verda Politiko okazis en Jetrihxovice
(Cxehxio), dekstre de la Labe-Rivero proksime de Germanio;
enkadre de turisma arangxo de la saksaj esp-istoj, gvidata de
Micha Wolf. Tie situas la tre vizitinda pitoreska sablosxtona
rokaro.  Dumtage ni migradis ekologie kaj vespere diskutis pri
Verda Politiko, aparte pri la ebleco eviti nukleaj centraloj
pere de pli efika uzado de energio kaj evoluo de kolektado de
renovigeblaj energioj el suno kaj vento. 
Aliaj eventoj estis du TV-filmoj:
S-ro Krziz pri la arbara regiono de norda Bohemio kaj kion faras
la chehxa registaro por eviti sulfurajn elflugasojn, kiuj
antauxe detruis la arbaron je la kresto de la Ercmontaro (DE)
kaj Giganto-Montaro (PL).
Tatjana Auderskaja prezentis ekologian ekskurson de lernantoj
lauxlonge de la Dnjestro-Rivero, do sxi montris bildojn el la
tuta fluo de la rivero (vidu pli sube) .

 
  • Al la komenco de AVENO 21
     Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)